Blaenpennal, Road Closure 17-11-2023
Blaenpennal, Road Closure 17-11-2023

Blaenpennal Map Details:

Download >> Blaenpennal PDF map for full details.

Noder y ffordd canlynol a fydd ar gau dros dro: / Please be advised of the following road closure: 

Dim mynediad i gerbydau’r gwasanaethau brys / No through vehicle access provided for emergency services

Cyf:/Ref:388/23
Rhif y Ffordd/Road no:

USRN
C1002 47122885 

Lleoliad:/Location:
 Llanrhystud/Blaenpennal Aberystwyth 
 Dyddiad ac amser/
Dates and times:
17/11/202309:00-17:00
 Parhad:Yn ddyddiol – Yn ystod y cyfnod dan sylw/
yn ddyddiol –Yn ystod y diwrnod gwaith/
24 awr y dydd/ Yn ystod y cyfnod dan sylw
 
Duration:Daily – During Times Specified/Daily – During Working Day/ 24 hours a day/ During Period Specified
Gwaith:/Works:Gwaith polion / poling works 
Ymgeisydd:/Applicant: Go Ahead Traffic Management ar rhan/for MJ Quinn/BT Openreach 
Rheswm:/Reason:I sicrhau diogelwch y cyhoedd/
To ensure public safety

Adain Cau Ffyrdd / Road Closures Section
Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol / Highways and Environmental Services
Neuadd Cyngor Ceredigion
Penmorfa, Aberaeron
SA46 0PA.

E-bost / e-mail: technical.services@ceredigion.gov.uk