B4337 Llanrhystud, Temporary Speed Restriction – 30/40 m.p.h
B4337 Llanrhystud, Temporary Speed Restriction – 30/40 m.p.h

Llanrhystud Map, Temporary Speed Restriction Details:

Dates and times: 17-18 April 2024 – 09:00-17:00

Noder y ffordd canlynol o dan Cyfyngiad Cyflymder Dros Dro – 30/40 m.y.a
Please be advised of the following Temporary Speed Restriction – 30/40 m.p.h

Cyf:/Ref:36/24
Rhif y Ffordd/Road no:

USRN
B4337/C1140 47108586

Lleoliad:/Location:
 Llanrhystud
Dyddiad ac amser/
Dates and times:
 17/04/2024 – 18/04/2024 09:00-17:00
 Parhad:Yn ddyddiol – Yn ystod y cyfnod dan sylw/
yn ddyddiol –Yn ystod y diwrnod gwaith/
24 awr y dydd/ Yn ystod y cyfnod dan sylw
Duration:Daily – During Times Specified/Daily – During Working Day/ 24 hours a day/ During Period Specified
Gwaith:/Works:I leihau cyflymder y traffig tra bod gwaith yn mynd rhagddo ar ran BT 
To reduce traffic speed during BT Works
Ymgeisydd:/Applicant: Cone Masters ar rhan/for MJ Quinn/BT Openreach 
Rheswm:/Reason:I sicrhau diogelwch y cyhoedd/
To ensure public safety

Cynghorydd / Councillor: Gwyn W Evans

Ceredigion HPW Streetworks
Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol / Highways and Environmental Services
Neuadd Cyngor Ceredigion
Penmorfa, Aberaeron
SA46 0PA.

E-bost / e-mail: hpw.streetworks@ceredigion.gov.uk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *