Temporary Road Closure B4337 Llanrhystud
Temporary Road Closure B4337 Llanrhystud

Llanrhystud Map, Road Closure Details:

Download >> Llanrhystud PDF map for full details.

Dates and times: 11/12/202308:00-17:00

Noder y ffordd canlynol a fydd ar gau dros dro: / Please be advised of the following road closure:

Mynediad i gerbydau’r gwasanaethau brys / Vehicle access provided for emergency services

Cyf:/Ref:385/23
Rhif y Ffordd/ Road no:USRN:B4337 47100777

Lleoliad:/ Location:
 Llanrhystud 
Dyddiad ac amser/
Dates and times:
11/12/2023
08:00-17:00
 Parhad: Yn ddyddiol – Yn ystod y cyfnod dan sylw/
yn ddyddiol –Yn ystod y diwrnod gwaith/
24 awr y dydd/ Yn ystod y cyfnod dan sylw
 
Duration:Daily – During Times Specified/Daily – During Working Day/ 24 hours a day/ During Period Specified
Gwaith:/ Works:Gwaith polion / poling works   
Ymgeisydd:/ Applicant: Quantum Traffic Management ar rhan/ for MJ Quinn/BT Openreach 
Rheswm:/ Reason:I sicrhau diogelwch y cyhoedd/
To ensure public safety

Adain Cau Ffyrdd / Road Closures Section
Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol / Highways and Environmental Services
Neuadd Cyngor Ceredigion
Penmorfa, Aberaeron
SA46 0PA.

E-bost / e-mail: technical.services@ceredigion.gov.uk