Twmpath / Country Dance, Dance Away Those Winter Blues, Erwyd Howells & Bryan Jones, Saturday 11 March, 7:30 – 11:00 pm, Llanrhystud Memorial Hall, last but not least the location postcode: SY23 5BT.

Twmpath Llanrhystud Memorial Hall Saturday 11 March 2017
Twmpath poster, Llanrhystud Memorial Hall Saturday 11 March 2017

Twmpath / Country Dance

Dance Away Those Winter Blues
Erwyd Howells & Bryan Jones

Saturday 11 March, 7:30 – 11:00 pm

Llanrhystud Memorial Hall, SY23 5BT

Entrance £3, under 16s Free (must be accompanied)
Bring your own bottles and glasses

Tickets available at the door
Tel: 01974 202 289

**********************

Twmpath / Country Dance

I gael gwared a’r felan ar ôl y ‘Dolig

Erwyd Howells & Bryan Jones

Dydd Sadwrn 11 Mawrth, 7:30 – 11:00 yh

Neuadd Goffa Llanrhystud, SY23 5BT

Mynedfa £3, plant o dan 16 am ddim (rhaid fod yng nghwmni)
Dewch â’ch alcohol eich hun

Tocynnau ar gael wrth y drws
Ffôn: 01974 202 289